Linker

Bilde

Vi har funnet fram til en del nettsteder som handler om det samme som vi skriver om på Ettervernsiden, eller som vi tror kan være interessant for våre lesere. Linker til sider på engelsk finner du under menyvalget "English".

Nettsteder for ungdom


Landsforeningen for barnevernsbarn er foreningen for deg som er i barnevernet.

Ungdomsinformasjonen - her finner du mye informasjon for ungdom. Klikk deg videre til din lokale ungdomsinfomasjon.

ung.no er et nettsted med mye informasjon om mange saker som angår ungdom

Barneombudet sin nettside kan være nyttig få å finne ut mer om de rettighetene du har

Pøbelprosjektet sin nettside forteller deg som er ungdom at det er bra å stå på for å finne det du vil holde på med selv om du har falt ut av videregående skole. Mange ungdommer har fått god hjelp fra Pøbelprosjektet.

Tidsskrifter i barnevernfeltet


Norges Barnevern er tidsskriftet til Norsk barnevernsamband.

Fontene og Fontene forskning gis begge ut av Fellesorganiasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Fosterhjemskontakt er tidsskriftet til Norsk Fosterhjemsforening

BVpraxis er et nettbasert tidsskrift som gis ut av Barneverntjenesten i Ski.


Det statlige barnevernet


Bufetat er det stalige organet som driver institusjoner, formidler plasser og kvalitetssikrer barnevernarbeidet i de fem regionene. Bufetat står for Barne, ungdoms og familieetaten. Nettstedet eies av Bufdir, som er Barne, ungdoms og familiedirektoratet, og omfatter også direktoratets virksomhet.

Bufdir/Bufetat driver også Det nasjonale biblioteket for barnevern og familievern. Her kan du søke deg fram til mye ulikt stoff om det akkurat du interesserer deg for.

Dessuten driver Bufetat et nettsted som handler spesielt om fosterhjem.no.

Organisasjoner i barnevernfeltet


Norsk Barnevernsamband

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger sosionomer og vernepleiere

Norsk Fosterhjemsforening

Voksne for barn har skrevet om ettervern på sine nettsider

Forskning


Her vil du finne linker til forskningsinstitusjoner som er aktuelle i forbindelse med overgang, ettervern og barnevern.

NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har en egen avdeling for barnevernforskning.

Barnevernets utviklingssenter Midt-Norge
Barnevernets utviklingssenter Nord-Norge og
Barnevernets utviklingssenter (Vestlandet)
er tre regionale forskningssentre som driver spesielt med barnevernforskning.

NIBR (Norsk institutt for by- og regionsforskning) og
FAFO (Fagbevegelsens forskningsstiftelse)
driver fra tid til annen barnevernforskning og har også andre prosjekter som er relevante for barnevernet. De har også flere publikasjoner om slike temaer. Søk på sidene deres.

BUFDIR har også en egen forskningsavdeling.

Ungdom i svevet (Nordlandsprosjektet) i Bodø er også interessant i forhold til overgang og ettervern.

INTRAC er det ledende internasjonale nettverket av forskere på overgangen fra barneverntiltak til voksenlivet