Hva er ettervern?

Bilde

Denne delen av Ettervernsiden er laget for den som arbeider med ungdom i barnevernet, eller som er støtteperson for en ungdom i overgangen til den selvstendige tilværelsen

Når en ungdom som bor i fosterhjem eller institusjon nærmer seg myndighetsalderen, har barneverntjenesten plikt til å vurdere om han eller hun trenger oppfølging etter 18-årsdagen. Men mye kan være til hinder for et godt oppfølgingstilbud. Kanskje er ungdommen selv ikke motivert for å ha kontakt med barneverntjenesten, og vil bare kjenne på frihetsfølelsen. Eller kanskje barneverntjenesten ikke har tenkt så mye på hva unge mennesker som skal etablere seg for seg selv trenger av oppfølging. Kanskje er økonomien i kommunen stram, sånn at den bare prioriterer de oppgavene den er pålagt i loven. Det er mange skjær i sjøen når en ungdom skal flytte ut, og forholdet mellom den unge og de som kan yte hjelp er ikke alltid lett heller. Men så finnes det altså en del ungdommer som ønsker å få hjelp når de skal flytte ut, og det finnes fosterforeldre, miljøarbeidere og saksbehandlere som forstår at det er nyttig og viktig å hjelpe dem. Og det finnes kommuner som skjønner at dette ikke trenger å koste veldig store summer, og at hvis det koster mer enn de skulle ønske, er det mange gode grunner for at de skal bruke noen kroner på å hjelpe disse ungdommene i overgangen til voksenlivet.

Du som arbeider med ungdom som skal flytte for seg selv etter å ha bodd i barneverntiltak, er en viktig person i denne fasen. Dine holdninger til den unge som snart skal stå på egne bein betyr mye for om han eller hun føler at de har støtte fra voksne de kjenner. Vårt råd til deg er at du setter deg godt inn i de ulike fasene ettervernet består av og legger opp til et tett samarbeid med ungdommen og nettverket rundt han eller henne. Da vil du kunne gi det beste bidraget til at den unge skal få en god overgang til den voksne, selvstendige fasen av livet sitt. Du bør også opprette et samarbeid med de andre voksne som omgir ungdommen. Både fosterforeldre, institusjonspersonale, barneverntjenesten, foreldre og andre voksne bør finne sammen for å støtte den unge i denne overgangen.

Dersom du er saksbehandler i barneverntjenesten har du dessuten ansvaret for at det legges opp til en plan for ettervernet. Du har også ansvar for at planen evalueres og evt. endres underveis. På Ettervernsiden kan du klikke deg fram til en kort oversikt over de delene av barnevernloven som regulerer dette arbeidet.

Rett til ettervern?


Vi har ikke noen lovfestet rett til ettervern i Norge. Dette har vært en sak som blant annet Landsforeningen for barnevernbarn har kjempet for. Men det er viktig å få øye på de signalene departementet og statsråden gir. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken sa på pressekonferansen ved publiseringen av Barnevernpaneletes rapport i september 2011 at "Retten til ettervern er sentral". Selv om det ikke eksisterer en rett i juridisk forstand, gir altså statsråden et svært tydelig signal om hva politikken er på dette området.

Legg merke til intervjuet Fontene gjorde med statsråden 10. august 2011, der han sier at han Skjerper ettervernet.

Tre faser


Vi forstår ettervern som en prosess i tre faser: Forberedelse, Flytting og Bo for seg selv. Du kan lese om de tre fasene under menyvalget "For ungdom".

En møterekke for forberedelse, flytting og bo for seg selv


Vi har lagt ut et forslag til en møterekke som saksbehandler i barneverntjenesten kan arrangere for å arbeide med ungdom i overgangen.

Litteratur om ettervern


Vi har lagt ut en oversikt over litteratur om overgang og ettervern.

Internasjonal enighet


I november 2009 vedtok FNs hovedforsamling et dokument som har betydning for ettervern.

Spørsmål og svar


Her vil du finne spørsmål som er stilt oss om ettervern - og svarene. Du kan stille spørsmål selv også, hvis det er noe du lurer på.

Sagt om ettervernMonica-saken


Vi har sett på en sak der en ungdom i fosterhjem ba om ettervern, men opplevde at det ikke var så lett. Saken er blitt kjent som Monica-saken.