Forskning om overgangen

Bilde

På denne delen av Ettervernsiden vil vi fortløpende legge ut nyheter om forskning som berører overgangen.

Fire sentrale studier


NOVA har publisert to studier, som begge retter seg spesielt mot ettervern.

Den ene er svært omfattende, og den heter "Forskningskunnskap om ettervern" (Rapport 17/2008). Du finner den i fulltekst på NOVA sin hjemmeside.

Dessuten er Lars Kristofersens "Barnevern og ettervern" (Rapport 10/09), sentral. Den finner man også på NOVA sin hjemmeside.

FAFO har publisert en studie som heter "Et flerkulturellt ettervern?" (Rapport 2009:05) og den ligger i fulltekst på FAFO sin hjemmeside.

Barnevernets Utviklingssenter i Midt-Norge publiserte i 2008 sin såkalte OBVIT-studie med tittel "Overgang fra barnevern til voksenliv i Trondheim" (Rapport 12/2008). Også denne ligger ute i fulltekst.

Annen norsk forskning om overgangen til en selvstendig tilværelse


Endelig er Elisabeth Franssons doktorgradsstudie Fra Universitetet i Oslo er klar. Ettervernsiden har over lang tid fått en del henvendelser om denne studien, og vi har lovet å annonsere den når den foreligger. Franssons studie er nå godtatt, og hun disputerte 13. februar 2009. Studien har fått navnet "Fortidens tyngde - om selvarbeid under opphold og utflytting fra ungdomshjem". Fransson arbeider for tiden på en bok som bygger på denne studien

Ingeborg Marie Helgeland disputerte i januar 2007 ved Universitetet i Oslo med en avhandling som har fått navnet "Unge med alvorlige atferdsvansker blir voksne. Hvordan kommer de inn i et positivt spor? En oppfølgingsstudie over 15 år". Studien er et omfattende arbeid som blant annet handler om overgangen til en selvstendig tilværelse for ungdom som var i Buskerudprosjektet på 80-tallet. Helgeland har fulgt dem helt til de har nådd 30 års alderen. Helgeland har publisert det viktigste fra studien i sin bok "Ungdom i trøbbel", på Universitetsforlaget

I 2008 publiserte Inger Oterholm en studie med navnet Barneverntjenestens arbeid med ungdom i alderen 18 til 23 år. Studien ble finansiert av Norsk Fosterhjemsforning.

Hovedoppgaver og masteroppgaver og andre mindre studier


2007
Unn Aasterud har skrevet en masteroppgave i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø med tittelen Ettervern i barnevernet.

2006
Våren 2006 la Hilde Alicia Thanem fram sin hovedfagsstudie på Psykologisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim. Studien har fått navnet "Sist i køa - svik og brutte løfter i barnevernet. En kvalitativ studie av barnevernungdoms opplevelser knyttet til overgangen til en selvstendig tilværelse".

2005
Vi skriver 2005 vi før vi kan melde om norske forskningsarbeider om barnevernungdommenes overgang til en selvstendig tilværelse. Først ute var Jan Storø, som ble ferdig med sin hovedfagstudie i 2005. Rapporten har fått navnet "Å gå over brennende bruer. En kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til en selvstendig tilværelse". Den ligger forøvrig også ute på hjemmesiden til Høgskolen i Oslo sammen med andre hovedoppgaver og masteroppgaver.

Den handler om barneverntjenestens arbeid med de eldste ungdommene i barnevernet.

Andre studier med liknende interesseområde


Arnhild Taksdal og kolleger ved Rokkansenteret publiserte i 2006 studien På randen av å bo. Undertittelen er: Erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom
psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger.

*********************************************************************************

Kjenner du til annen forskning om overgang og ettervern?


Ettervernsiden vil følge opp denne forskningsoversikten og gi informasjon om hvor man kan få tak i norsk forskning om ettervern og tilgrensede temaer når slikt materiale publiseres. For å kunne lage en fullstendig oversikt er vi avhengige av tips. Webmaster Jan Storø kan nås på Høgskolen i Oslo.

Se ellers linksiden for pekere til forskningsinstitusjoner som er aktuelle i forbindelse med overgang, ettervern og barnevern.